Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η νομοθετημένη διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης που αφορά την αυθαίρετη κατασκευή.
Με το νόμο 4178/2013 που αφορά στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει μία κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση , προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση στο μέλλον.
Κυριότερα σημεία του νέου νόμου:

1. Τακτοποιούνται αυθαίρετα που έχουν γίνει μέχρι 28/7/2011 βάσει αεροφωτογραφιών.
2. Αυθαίρετα προ 9/6/75 νομιμοποιούνται με την πληρωμή προστίμου 500€.
3. Αυθαίρετα των ετών 1975-1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή του 15% του προστίμου.
4. Αυθαίρετα των ετών 1983-2011 τακτοποιούνται για 30 χρόνια και έχουν την δυνατότητα μελλοντικής νομιμοποίησης υπό προϋποθέσεις.
5. Ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου αποδεικνύεται πλέον αποκλειστικά είτε με αεροφωτογραφίες είτε με οποιαδήποτε δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποδεικτικών στοιχείων ως χρόνος κατασκευής θα θεωρείται το2004.
6. Η πληρωμή του προστίμου γίνεται με 3 τρόπους, εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%, πληρωμή 30% του προστίμου και τα υπόλοιπα σε δόσεις με έκπτωση 10% επί του συνόλου και όλο το πρόστιμο με δόσεις (ελάχιστη δόση 50€).Οι δόσεις μπορεί να είναι μέχρι 60 ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση.
7. Όσοι είχαν υπαχθεί στον παλιότερο νόμο (4014/11) ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου.
8. Μεγάλες εκπτώσεις επί του προστίμου για τρίτεκνους, πολύτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και άτομα με αναπηρία.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

  • Επίσκεψη στο ακίνητο/αυτοψία
  • Συλλογή απαραίτητων εγγράφων
  • Ενημέρωση για το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία ρύθμισης
  • Ένταξη του ακινήτου στο σύστημα
  • Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε κάθε βήμα της διαδικασίας

H εταιρία μας, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.