Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων, προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι το επίσημο έγγραφο που εκδίδει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια του χώρου και του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας καθορίζονται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση.

Τα κτίρια ταξινομούνται, ανάλογα με τη χρήση τους, στις παρακάτω εννέα κατηγορίες:
1. Κατοικίες
2. Ξενοδοχεία
3. Εκπαιδευτήρια
4. Γραφεία
5. Καταστήματα
6. Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών ή δικαστηρίων, μουσεία, εκκλησίες, εστιατόρια, λέσχες, στάδια, γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ ).
7. Βιομηχανίες-βιοτεχνίες – Αποθήκες [κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες (Ο, Α, Β, C και D), ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς ).
8. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις – Φυλακές .
9. Χώροι στάθμευσης οχημάτων – Πρατήρια υγρών καυσίμων.

Μηχανολόγοι της εταιρίας μας έχοντας πλήρη γνώση της σχετικής νομοθεσίας αναλαμβάνουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και ενημερώνουν τον ιδιοκτήτη για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης.

[/column_1]