Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή

Άδεια Δόμησης

Ανακαίνιση

Άδεια Λειτουργίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης

Τεχνικός Ασφαλείας

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Εξοικονομώ κατ οίκον