Η συνεργασία της NG Construction με την εταιρεία Medonshelf πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη χρονικά στιγμή για τον ευρύτερο τομέα της υγείας και ιδιαίτερα για το φαρμακευτικό κλάδο. Η συνεχής μείωση στο ποσοστό κέρδους του φαρμάκου παράλληλα με το ανώτατο όριο συνταγογραφήσεων αναγκάζει τους φαρμακοποιούς να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των παραϊατρικών φαρμάκων, των βιταμινών και των καλλυντικών.
Η δημιουργία νέων συσχετισμών στον φαρμακευτικό κλάδο σε συνάρτηση με την αύξηση ανταγωνισμού και τις ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις των πελατών, καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση του χώρου των φαρμακείων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Η συνεργασία των εταιρειών μας έχει ως σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ιατρο-φαρμακευτικού σας χώρου, την αναβάθμιση των υπηρεσιών σας και τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας.
Με την εμπειρία και την εξειδίκευση μας στον τομέα του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής, σας εγγυόμαστε ένα άρτιο, λειτουργικό και ποιοτικό αποτέλεσμα με σκοπό τη δημιουργία ενός έξυπνου και λειτουργικού χώρου.