2010: Ίδρυση της ατομικής εταιρίας από τον Φιλιππή Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό & Περιβαντολλόγο στην οδό Βιάννου στο κέντρο του Ηρακλείου. Η επιχείρηση ξεκίνησε αναλαμβάνοντας την έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας, Περιβαλλοντικών μελετών και άλλων αδειών και μελετών που σχετίζονται με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού.

2013: Ίδρυση ατομικής εταιρίας από τον Φιλιππή Νικόλαο, Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης και μετεγκατάσταση των δύο ατομικών επιχειρήσεων σε νέο χώρο γραφείων στην οδό Μίνωος του Ηρακλείου. Η σύμπραξη των δύο εταιριών αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη τους με το αντικείμενο των υπηρεσιών που προσφέρουν να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο.

2016: Μετεγκατάσταση των δύο εταιριών σε νεόδμητο και ιδιόκτητο χώρο γραφείων στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην οδό Γιαμαλάκη 32. Η μετεγκατάσταση αυτή δίνει νέα δυναμική στην επιχείρηση, διαθέτοντας πλέον αναβαθμισμένο και αρκετά μεγαλύτερο χώρο.

2017: Συγχώνευση των δύο ατομικών εταιριών και ίδρυση της ομόρρυθμης εταιρίας NG Construction. Παράλληλα με τη συγκεκριμένη συγχώνευση προστέθηκαν στην ομάδα της NG Construction τρεις νέοι Μηχανικοί διαφορετικών ειδικοτήτων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην εταιρία να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του Μηχανικού.

Σήμερα: Η εταιρία προσαρμοσμένη πλήρως στις προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτές, προδιαγράφοντας έτσι την πορεία της στον χρόνο και τη διακρή της εξέλιξη.
Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και ακολουθώντας τα βήματα των νέων τεχνολογιών, το επιχειρηματικό όραμα της εταιρίας είναι η διεύρυνση και των δραστηριοτήτων της και βελτίωση των υπηρεσιών της τόσο στον μελετητικό όσο και στον κατασκευαστικό κλάδο.