Η NG Construction ιδρύθηκε το 2010 και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος ιδιωτικών έργων τόσο του μελετητικού όσο και του κατασκευαστικού τομέα.
Η σύνθετη τεχνογνωσία που διαθέτει παράλληλα με την υπευθυνότητα που τη διακρίνει, η NG Construction αποτελεί ιδανική επιλογή στον τομέα των υπηρεσιών Μηχανικού, αναλαμβάνοντας έργα υψηλών προδιαγραφών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική τους προσέγγιση και στο Περιβαλλοντικό του αντίκτυπο.
Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα η NG Construction έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή και δυναμικά αναπτυσσόμενη πορεία, διευρύντωνας το πεδίο της, τις εγκαταστάσεις της και το ανθρώπινο δυναμικό της.
Η εταιρία διαθέτει μόνιμο προσωπικό άρτια καταρτισμένων Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας.