ΜΕΛΕΤΗ

Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής ενός έργου
προδιαγράφοντας τα βήματα υλοποίησης του.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Οργάνωση ενός έργου από τη μελέτη εώς τον
έλεγχο της ποιότητας και την υλοποίηση του.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τεχνική συναρμολόγησης και ανέγερσης
δομών για την υλοποίηση ενός έργου.

Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε
και των κατασκευών που υλοποιούμε,
είναι δυνατή χάρη στη τεχνογνωσία,την εξειδίκευση
και την εμπειρία των Μηχανικών της ομάδας μας.

0+
Η ομάδα μας
0τ.μ.
Οι εγκαταστάσεις μας

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ